Children of Heaven

Rok vzniku: 2015

Domovenka: Komárno

Prezident: Ákos Nagy

Clubhouse: Priateľstva 2, Komárno

Klubový deň: podľa potreby

Počet členov: 11

Kontakty:

choh.komarno@gmail.com

 +421 915 659 720

 FACEBOOK

Nadchádzajúce udalosti

Podobné články